Vad händer om köparen riktar klagomål efter försäljning?

Vad händer om köparen riktar klagomål efter försäljning? I samband med en bostadsaffär så har både köpare och säljare vissa skyldigheter och rättigheter. Först och främst så har säljaren upplysningsplikt. Den innebär att man som säljare måste meddela om fel som man känner till. Det sker i syfte att undvika konflikter om dolda fel.

Felet med detta är att många säljare döljer fel och brister för en köpare. Detta i syfte att slippa se att prutning äger rum på priset. Egentligen borde det motsatta ske. Ju fler fel och brister man skriver ned - desto mindre risk finns det att hamna i en konflikt i framtiden. Enkelt översatt: köparen kan inte klaga på saker som han vetat om. Detsamma gäller för en mäklare. Har du som säljare informerat om att bostaden har vissa fel så har mäklaren en skyldighet att meddela dessa till köparen.

Köparen har också ett ansvar

Det här är ingen enkelriktad gata. Tvärtom. Som köpare så har man givetvis också ett ansvar att ta. Köper man en bostad för åtskilliga miljoner i Stockholm så bör man givetvis också se till att bostaden i fråga är i ett tillfredsställande skick. Som köpare har man undersökningsplikt. Den innebär att en fastighet ska undersökas genom alla tänkbara delar - både estetiskt och funktionellt. Detta gäller även för utrymmen som kan vara svåra att nå.

Ett tips är att ta professionell hjälp med detta och att anlita en besiktningsman för undersökningen. Genom detta får man som köpare en tydligare bild av det egentliga skicket på den bostad man står inför att köpa.

Klagomål delges i första hand mäklaren

Om man ponerar att det ändå dyker upp fel efter att man skrivit under ett köpeavtal - hur går man vidare då? Detta är långt ifrån ovanligt. Man flyttar in och upptäcker att en viss funktion inte alls är tillfredsställande eller att det finns andra brister i bostaden. Det första som gäller är att det ska reklameras inom en skälig tid. Det vill säga - så snart som möjligt efter att felet upptäckts så ska klagomål lämnas och detta ska ske till mäklaren.

Mäklaren i sin tur agerar och kontaktar säljaren. Handlar det om ett allvarligt fel så kan en reklamation leda till att köpeskillingen sänks eller till och med att köpet hävs. Som säljare kan man även tvingas betala skadestånd om det handlar om ett medvetet lurendrejeri. Om mäklaren inte agerar vid reklamationen så kan man som köpare ta saken vidare. Detta genom att A) kontakta en jurist och B) välja att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden.

Tyvärr så handlar det i många fall om rena tolkningsfrågor då fall som dolda fel ska avgöras. Därför är det svårt att sia om vilket utslag ett specifikt fall får i framtiden och vem som har rätt- och fel. Det bästa som kan göras för att förhindra konflikter om dolda fel är att både säljare och köpare - och mäklare! - tar ansvar och genomför de skyldigheter man har på sin respektive kant. Så skapas säkrare bostadsaffärer.

Kontakta oss redan idag - vi säljer din bostad i Rissne!

15 Jul 2020